logo IDIBELL
Català  |   Castellano  |   English
Search
The InstituteResearchWhat's onPlatformsJoin usTools
 

News

boto imprimir
Date: 10/07/2017

Nova eina d’anàlisi per a predir la resposta al tractament preoperatori en càncer de recte


Investigadors del Programa Contra la Resistència Terapèutica del Càncer (ProCURE), de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han desenvolupat una nova eina que permet establir la probabilitat de resposta al tractament preoperatori en tumors de recte localment avançats. Predir quins pacients no respondran al tractament pot ajudar a evitar efectes secundaris innecessaris i permetrà oferir-los alternatives més beneficioses, com poden ser la cirurgia programada amb major antel·lació o la participació en estudis clínics. Aquest treball ha estat publicat a la prestigiosa revista científica ‘Annals of Oncology’.

 

“Dins l’espectre del càncer colorectal, el càncer de recte localment avançat (LARC) és l’únic cas clínic en què es prescriu sistemàticament un tractament quimioteràpic previ a la cirurgia”, explica el líder de l’estudi i cap del grup de recerca en resistència i microentorn tumoral, David García-Monllevi. “No obstant, a dia d’avui, és molt difícil predir la resposta dels pacients a aquest tractament preoperatori; se sap que al voltant d’un 60% dels pacients de LARC no hi respondran, però fins ara no es disposava de marcadors prou robustos per identificar-los” afegeix García-Molleví.

 

Possibles biomarcadors predictors

 

Amb l’ajuda d’un microscopi de captura làser i eines d’anàlisi de RNA, l’investigador Samuel Gonçalves va caracteritzar diverses zones d’una sèrie de tumors, distingint entre les cèl·lules tumorals i les de l’estroma, el teixit que l’envolta. Comparant els resultats de l’anàlisi entre pacients que hi havia repost i pacients que no, els investigadors de l’IDIBELL-ICO van observar que les pròpies cèl·lules tumorals no presentaven diferencies significatives. En canvi, l’estroma tumoral era molt diferent entre ambdós tipus de pacients, fet que podia convertir-lo en una gran font de biomarcadors predictors. Concretament, i després d’un procés de refinament, van identificar 5 gens clau susceptibles d’esdevenir biomarcadors de la resposta al tractament.

 

“Un cop teníem identificats els gens, vam traslladar els resultats a nivell proteic per tal de dissenyar una eina immunohistoquímica econòmica, reproduïble i amb més rellevància biològica; també vam aconseguir reduir l’anàlisi a tan sols dues proteïnes del estroma, la fibronectina i el col·lagen 3”, destaca García-Monleví.

Aquesta nova eina de predicció immunohistoquímica ha estat validada en una cohort amb dades provinents de 36 pacients, assolint una probabilitat d’encert del 88% quan el test és positiu, és a dir, quan prediu que el pacient no respondrà al tractament. Un cop publicats aquests resultats, els investigadors de l’IDIBELL-ICO es plantegen ampliar la validació de l’eina en un estudi prospectiu multicèntric amb un nombre més gran de participants

foto Els investigadors Samuel Gonçalves-Ribeiro i David Garcia-Molleví
Els investigadors Samuel Gonçalves-Ribeiro i David Garcia-Molleví

Share/Bookmark
 
© 2018 Institut d'Investigació Biomèdica de BellvitgeResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL’s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL’s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn’t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacció sobre la píndola formativa sobre patents. No trigareu més de cinc minuts a fer-ho. La vostra opinió és molt important per millorar l’IDIBELL.

Voleu fer l’enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday’s planning in the application

Accept

Cancell