logo IDIBELL
Català  |   Castellano  |   English
Search
The InstituteResearchWhat's onPlatformsJoin usTools
 

Job offers


foto curriculum

Job offers

IDIBELL is a privileged place to work. A position made for you could be open soon.

Send CV


The Bellvitge Biomedical Reasearch Intitute (IDIBELL) is seeking for a Scientific Deputy Director

Deadline: 31/01/2018
Description:

The Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) is a biomedical research center established in 2004. Its stakeholders are Bellvitge University Hospital and Viladecans Hospital of the Catalan Institute of Health, the Catalan Institute of Oncology, University of Barcelona and the town council of L’Hospitalet de Llobregat.


IDIBELL is located in L’Hospitalet de Llobregat, south of Barcelona. It is a member of the Campus of International Excellence of the University of Barcelona HUBc and part of the CERCA institution of the Generalitat of Catalonia. In 2009, it became one of the first five Spanish research centers accredited as a health research institute by the Carlos III Institute of Health. Recently, IDIBELL has been certified with the “HR Excellence” logo which recognizes IDIBELL as a center with a policy for a correct professional development.

More information


IDIBELL convoca un lloc de treball per cobrir las funcions d’administratiu/a en el departament de RRHH.

Deadline: 31/01/2018
Description:

L’ Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge convoca un lloc de treball per cobrir las funcions d’administratiu/a en el departament de RRHH.

 

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l'Institut Català de la Salutl'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

 

L’IDIBELL està situat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. És membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L'any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III.

More information


IDIBELL convoca un puesto de trabajo de Técnico estadístico al Servicio de Asesoramiento Estadístico

Deadline: 31/01/2018
Description:

El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) es un centro de investigación en biomedicina creado en 2004. Está participado por el Hospital Universitario de Bellvitge y el Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de Oncología, la Universitat de Barcelona y el Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.

 

El IDIBELL está situado al municipio de l'Hospitalet de Llobregat, al sur de Barcelona. Es miembro del Campus de Excelencia Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc y forma parte de la institución BUSCA de la Generalitat de Cataluña. El año 2009 se convirtió en uno de los cinco primeros centros de investigación españoles acreditados como instituto de investigación sanitaria por la Instituto de Salud Carlos III.

 

Un aspecto fundamental de la investigación de la IDIBELL es su proximidad al paciente. Por su situación y por la actividad asistencial diaria que muchos de sus investigadores desarrollan, los grupos de investigación de la IDIBELL pueden identificar qué problemas son realmente prioritarios y qué soluciones resultan efectivas en la práctica clínica diaria.

More information


IDIBELL convoca un lloc de treball de tècnic Especialista per cobrir les tasques de Coordinador d’Estudis

Deadline: 07/02/2018
Description:

L’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l'Institut Català de la Salutl'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

 

L’IDIBELL està situat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. És membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L'any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III.

 

Un aspecte fonamental de la recerca de l’IDIBELL és la seva proximitat al pacient. Per la seva situació i per l’activitat assistencial diària que molts dels seus investigadors desenvolupen, els grups de recerca de l’IDIBELL poden identificar quins problemes són realment prioritaris i quines solucions resulten efectives en la pràctica clínica diària.

More information


More

 
© 2018 Institut d'Investigació Biomèdica de BellvitgeResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL’s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL’s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn’t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacció sobre la píndola formativa sobre patents. No trigareu més de cinc minuts a fer-ho. La vostra opinió és molt important per millorar l’IDIBELL.

Voleu fer l’enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday’s planning in the application

Accept

Cancell