logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Search
The InstituteResearchWhat's onPlatformsJoin usTools
 
Announcements descarregar en PDF imprimir
IV Convocatòria Beca Junts Sumem Vida
Identifier: 132/19
Category: Projectes de recerca
Financing entity: BOEHRINGER INGELHEIM FONDS
Date of expression of interest: 27/05/2019
I am interested
Call aim:

Podran optar a la beca aquella/es persona/es físiques o jurídiques que compten amb un projecte social en benefici del pacient de càncer de pulmó. En cas que els participants siguin professionals sanitaris, els projectes que optin a la beca han d'estar liderats per una organització sanitària en la qual aquests professionals presten els seus serveis.
S'entén per projectes socials aquelles iniciatives sense ànim de lucre que presten atenció a la qualitat de vida d'aquest col·lectiu de pacients. Serà requisit indispensable que els candidats resideixin a Espanya i siguin majors d'edat.

Duration:

Tingui previsió de dur-se a terme en el termini d'un any.

Assignment:

7.000€

Requirements:

La beca podrà premiar un projecte que:

  • S'estigui desenvolupant en el moment de la concessió de la beca.
  • Tingui previsió de dur-se a terme en el termini d'un any.
Observations:

El projecte haurà de presentar-se a través del formulari disponible a la pàgina web www.incology.es/juntossumamosvida i s'hauran d'omplir les següents camps:
a) Nom del projecte
b) Nom de la persona, grup o entitat líder del projecte
c) E-mail
d) Telèfon
e) Breu resum
f) Objectius principals
g) El vostre projecte va dirigit als pacients amb càncer de pulmó o a pacients amb qualsevol tipus de càncer?
h) Va dirigit, a més, a altres malalties?
i) Està ja en marxa? Si no és així, en quin termini es preveu que es posi en marxa?
j) Com es finança? Quin pressupost requereix per dur-se a terme?
k) Hi ha algun projecte similar? En què es diferencia el vostre?
l) Quin impacte té el vostre projecte en la qualitat de vida dels pacients de càncer de pulmó i/o el seu entorn?
m) Acceptació de les bases de la convocatòria

Date of expression of interest: 27/05/2019
OTRI deadline: 03/06/2019
Call deadline: 10/06/2019
Management unit:

Unitat de Projectes Nacionals
Alberto Martín: 93.260.75.83

Enric Furriols: Ext: 31.66
Correu electrònic: preaward@idibell.cat

 

Personal ICO: adreceu-vos a la Unitat de Gestió de la Recerca ugr@iconcologia.net. Telèfons: 93 260.72.10 / 93.260.73.59


 

IMPORTANT: Atès el volum de sol·licituds que estem rebent per convocatòries competitives, per tal de garantir-ne la gestió, és imprescindible respectar las dates indicades, ja que l’IDIBELL no gestionarà cap sol·licitud fora d'aquests terminis.

Announcements (URL):
Web
 
© 2019 IDIBELLResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn�t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacci� sobre la p�ndola formativa sobre patents. No trigareu m�s de cinc minuts a fer-ho. La vostra opini� �s molt important per millorar l�IDIBELL.

Voleu fer l�enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday�s planning in the application

Accept

Cancell