logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Search
The InstituteResearchWhat's onPlatformsJoin usTools
 
Announcements descarregar en PDF imprimir
V Premi Martí Via - Beca per a la investigació oncològica
Identifier: 238/19
Category: Premis
Financing entity: Fundació Vallformosa
Date of expression of interest: 11/10/2019
I am interested
Call aim:

Aquesta beca està destinada a professionals i investigadors espanyols d’àrees relacionades amb l’oncologia pediàtrica i d’adults per desenvolupar un projecte de recerca en un centre de referència pertanyent a Catalunya, amb la finalitat de potenciar la investigació oncològica. La beca concedida serà portada a terme en coordinació amb el centre hospitalari on s’ha desenvolupat i el seu import ha de estar dirigit principalment a la dotació de personal investigador involucrat en el projecte de recerca motiu de la beca.

Assignment:

La beca tindrà la durada d'un any i un import de 30.000 euros.

Requirements:

Requisits dels sol·licitants

El sol·licitant, a títol personal o com a investigador principal d’un equip, haurà de reunir les condicions següents:

a) Estar en possessió d’un títol universitari de grau relacionat amb les ciències de la salut.

b) Treballar en una institució o centre amb capacitat per a la recerca científica a Catalunya. No és necessari que sigui un hospital però la línia de recerca ha d’estar vinculada a/o participada per algun centre Hospitalari (l’objectiu és que tingui possibles utilitats pels malalts en un futur més o menys immediat).

Observations:

Els treballs presentats per optar al “V Premi Martí Via”, hauran de constituir una aportació original, amb base experimental, en algun dels camps de la Investigació Oncològica.

Aquells sol·licitants que vulguin optar a la concessió d’aquesta beca hauran de presentar una memòria científica (màxim 12 fulls) escrita en català o castellà, que descrigui:

 • Resum
 • Antecedents i situació actual del tema, referències
 • Objectius del treball
 • Material i mètodes
 • Pla de treball amb el calendari corresponent
 • Potencial d’aplicació de resultats a la pràctica clínica
 • Implicacions ètiques
 • Historial científic del grup receptor
 • Memòria econòmica del projecte amb justificació del pressupost per partides. La beca haurà de servir per finançar el sou d’un investigador.
 • Currículum abreviat de l’investigador sol·licitant (màx. 3 pàg.).
 • DNI de l’investigador sol·licitant
 • Compromís del centre d’investigació, signat per la direcció del centre o el seu representant legal, en el qual es deixi constància expressa del coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, i s’autoritzi i es confirmi la viabilitat del projecte.
More information:

Els sol·licitants hauran de fer arribar les seves sol·licituds per correu electrònic a l’adreça de info@fundaciovallformosa.com, indicant a l’assumpte del correu: PREMI MARTÍ VIA 2018. La data límit de recepció haurà de ser abans de les 23:59 hores del diumenge 27 d’octubre de 2019. Només es consideraran presentats els projectes, quan per part de la Fundació se’n confirmi la correcta recepció mitjançant avís de rebuda. En cas que la documentació aportada no compleixi els requisits que aquesta convocatòria exigeix, es considerarà desestimada.

Date of expression of interest: 11/10/2019
OTRI deadline: 18/10/2019
Call deadline: 27/10/2019
Management unit:

Unitat de Projectes Nacionals i Autonòmics
Alberto Martín: 93.260.75.83

Enric Furriols: Ext: 31.66
Correu electrònic: preaward@idibell.cat

 

Personal ICO: adreceu-vos a la Unitat de Gestió de la Recerca ugr@iconcologia.net. Telèfons: 93 260.72.10 / 93.260.73.59


 

IMPORTANT: Atès el volum de sol·licituds que estem rebent per convocatòries competitives, per tal de garantir-ne la gestió, és imprescindible respectar las dates indicades, ja que l’IDIBELL no gestionarà cap sol·licitud fora d'aquests terminis.

 

Announcements (URL):
Bases
 
© 2019 IDIBELLResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn�t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacci� sobre la p�ndola formativa sobre patents. No trigareu m�s de cinc minuts a fer-ho. La vostra opini� �s molt important per millorar l�IDIBELL.

Voleu fer l�enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday�s planning in the application

Accept

Cancell