logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Search
The InstituteResearchWhat's onPlatformsJoin usTools
 

CalendarPresentació dels SERVEIS CIENTÍFICS per la recerca clínica i translacional al Campus Bellvitge

10h00

Presentació JM. Menchón, A. Raya, F. Ciruela 

 

10h10

Serveis Científic Tècnics

 • Presentació. M. Martí, M. Feliz 
 • Models animals/estabulari. R. Bonavia, A. Gimeno 
 • Models avançats cèl·lules/teixits. T. Zomeño
 • Histologia. L. Mulero
 • Microscòpia Òptica. C. Casal, B. Torrejón
 • Microscòpia Electrònica. C. Pardo

>> Sessió de preguntes <<

 • Citometria de Flux. JM. Andrés Vaquero, E. Castaño
 • Proteòmica. C. de la Torre
 • Interaccions Moleculars. S. Barceló
 • Genòmica i Zones Comuns. V. Cervera, E. Castaño
 • Protecció radiològica. À. Navarro

>> Sessió de preguntes <<

 

12h10

Sessió de pòsters amb coffee break a l’antic hall de l’Hospital DiR

 

12h55

Departament de Recerca Clínica

 • Presentació. S. Videla
 • UICEC. P. Hereu
 • Bioestadística (UBIDI). C. Tebé
 • Servei Anatomia PatològicaN. Ruiz
 • BiobancL. Arregui 

>> Sessió de preguntes <<

 

13h55

Cloenda G. Capellá

Links:
  INSCRIPCIONSDate of the act: 23/05/2018
Hour of the act : 10:00
End Time: 14:00
Speaker: Serveis científics
Place of presentation: Pau Viladiu hall (ICO)


Share/Bookmark
 
© 2019 IDIBELLResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn�t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacci� sobre la p�ndola formativa sobre patents. No trigareu m�s de cinc minuts a fer-ho. La vostra opini� �s molt important per millorar l�IDIBELL.

Voleu fer l�enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday�s planning in the application

Accept

Cancell